Share |

Digitaal clubblad

LRB lid
Aanmelden
Afmelden

Advertentie

De Leidse ReddingsBrigade op Facebook De Leidse ReddingsBrigade op Twitter De Leidse ReddingsBrigade op Google+ De Leidse ReddingsBrigade op YouTube

Stuur ons een e-mail

Aanhef + Naam: *
Uw e-mailadres: *
Uw telefoonnummer:
Liefst antwoord via: *
Betreffende zwembad: *
Aan: *
Onderwerp:
Bericht: *

Contact

Heeft u tips, vragen, commentaar, complimenten, op- of aanmerkingen, dan kan u ons altijd contact met ons opnemen. We zijn een vereniging die werkt met allemaal vrijwilligers, dit maakt mailcontact de meest efficiente manier om contact met ons op te nemen. Dit kan via bovenstaand formulier, of via onderstaande gegevens. 

Ons postadres is:
Leidse Reddingsbrigade
Postbus 599
2300 AN  Leiden

Ons bezoekadres is
Clubhuis 'De Klos'
Van Beuningenlaan tegenover 24
2334 CC  Leiden
Telefoonnummer: 071 - 515 66 72
Standaard is ons clubhuis alleen op vrijdagavond na 20:45 uur open, niet voor algemene informatie. 

Aanspreekpunt betalingen, bestellingen en facturen
Jeffrey via penningmeester@lrb.nu, 0638760187

Aanspreekpunt zwemlessen in Het Vijfmeibad (Boshuizerlaan 1 te Leiden):
De heer R. van der Vegte, telefoonnummer 071 - 531 84 99, na 18:00 uur.

Aanspreekpunt zwemlessen in Zwembad De Zijl (Paramaribosstraat 66 te Leiden):
Mevrouw A. van Dam, telefoonnummer 071 - 532 16 62, na 18:00 uur.

Aanspreekpunt Waterhulpverlening, trainingen en oefeningen
Sam via Waterhulpverlening@lrb.nu

Daarnaast hebben wij ook enkele e-mailadressen binnen de Leidse Reddingsbrigade waarmee u contact kan opnemen, gebruik hiervoor onderstaand contactformulier. Vragen met betrekking tot het opgeven en afmelden van leden en betalingen kunnen worden gesteld aan de penningmeester (via penningmeester@lrb.nu). Voor overige vragen verwijzen we u graag door naar het contactformulier en/of info@lrb.nu.

Officiële gegevens vereniging
Ingeschreven bij de KvK Leiden onder nummer 40445068 met handelsnamen: Leidse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen. Leidse Reddingsbrigade

Landelijke vertrouwenspersoon NOC-NSF
Via 0900-2025590 of per mail op vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Vertrouwenspersonen LRB
Agnes van Dam, a.vandam@lrb.nu, 071 532 16 62
Evelien Stuifzand, e.v.beekum@lrb.nu, 06 14 61 03 20

 

Aanspreekpunt zwemlessen in Het Vijfmeibad (Boshuizerlaan 1 te Leiden):
De heer R. van der Vegte, telefoonnummer 071 - 531 84 99, na 18:00 uur.

Aanspreekpunt zwemlessen in Zwembad De Zijl (Paramaribosstraat 66 te Leiden):
Mevrouw A. van Dam, telefoonnummer 071 - 532 16 62, na 18:00 uur.